Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции

Тримерно геометрично моделиране при проектиране на строителни конструкции

Курсът дава специализирани знания в изключително модерната област на 3D моделиране и проектиране на строителни конструкции. В последните години това се превръща в стандарт при проектиране и представяне на проектите, защото е близо до начина на мислене на инженера, който решава проблеми в пространството. На базата на 3D модел на строителната констукция
автоматично могат да се изготвят хоризонтални или вертикални разрези и изгледи. Избраният софтуер AutoCAD има всички необходими средства за работа в пространството, поддържа всички методи за геометрично моделиране, редактиране и визуализиране. В курса се обръща сериозно внимание и на придобиването на практически умения в 3D моделирането за целите на
строителното проектиране.

Правила за заверка