Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Реставрация на архитектурните паметници - преддипломен проект

Реставрация на архитектурните паметници - преддипломен проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра История и теория на архитектурата
Водещ преподавател проф. д-р арх. Йорданка Кандулкова
Допълнителен език френски, руски

Курсът цели да формира практически познания и умения за работа по паметниците на културата, свързана с тяхното документиране, проучване, оценка и проектно решение за съхраняване и социализация. На базата на конкретен архитектурно-исторически обект се изучават основния методичен цикъл на проучването и проектирането за опазване на паметника, различните методи за намеса в него и съдържанието на проектите за консервация, реставрация и адаптация на архитектурните паметници.

Правила за заверка