Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Архитектурата на България през втората половина на XX век: история, оценка, опазване

Архитектурата на България през втората половина на XX век: история, оценка, опазване

“Архитектурата на България през втората половина на ХХ век. История, теория, опазване” е избираем лекционен курс към катедра “История и теория на архитектурата” на УАСГ, който се занимава с българската архитектура между 1944 и 1989 (периодът на българския социализъм) и през 1990-те (или периодът на т.нар. "преход").

Лектори: гл. ас. д-р арх. Анета Василева и гл. ас. д-р арх. Емилия Кълева.

Дисциплината дава комплексно знание за историята на българската архитектура между 1944 и 1989 (периодът на българския социализъм), проследява преходния период от последното десетилетие на ХХ век и анализира постсоциалистическото отношение към тези архитектурни следи.

Последователно се разглеждат световния архитектурен контекст и българската архитектурна култура през втората половина на ХХ в., анализират се основните събития, проекти и реализации в българската архитектура тогава, извеждат се проблеми и насоки за опазване на българското архитектурно наследство от периода.

Дисциплината експериментално съчетава теоретико-историческо познание с такова в сферата на опазването на архитектурното наследство и определя своята актуалност, изхождайки от твърдото убеждение, че една епоха е в състояние да проумее постиженията и провалите на друга, по-ранна епоха, при натрупване не само на времева дистанция, но и на достатъчно познание.