Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Сгради в селища с културно - историческо наследство - преддипломен проект

Сгради в селища с културно - историческо наследство - преддипломен проект

Проектира се сграда с реално задание, в което е подчертана уникалната историческа даденост на нашето културно наследство. При това се търси съгласуване на новите утилитарни функции и съвременните архитектурни форми с паметниците на културата. Крайната цел е да се създаде архитектура, чийто облик отговаря на световните тенденции в архитектурното строителство и в същото време продължава типично българските (главно възрожденски) национални традиции в строителството.