Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Теория на архитектурата

Теория на архитектурата
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра История и теория на архитектурата
Водещ преподавател проф. д-р арх. Георги Станишев
Допълнителен език английски, френски

Курсът полага основите на теоретичното и концептуалното осмисляне на архитектурата. В съответствие с текущите схващания за архитектурно творчество за основа на курса и като негова методическа платформа служат съвременните пост-модерни и пост-структуралистични концепции, а също така семиотическите школи на Френския и Руския структурализъм. Представени са: историята на дисциплината, основните понятия и концепции на архитектурната теория днес, съвременни хипотези за механизмите и закономерностите на развитие на архитектурата като художествено творчество. Основно внимание е отделено на проблема за многообразието на архитектурните функции, за комплексната природа на архитектурата като физическа среда и езикова художествена структура.