Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Индустриални сгради - I преддипломен проект

Индустриални сгради - I преддипломен проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Индустриални сгради
Водещ преподавател проф. д-р арх. Екатерина Сентова
Допълнителен език английски, руски

Проектът се разработва в два модула. Първият се занимава с устройственото планиране на производствено-обществен или аграрно-обществен комплекс, включително с функционалната и комуникационна интеграция със селищата, към които гравитира. Във втория модул се разработват обектите на санитарно-хигиенните звена в индустриалните сгради.

Книги


Курсови задачи и заданияПромишлени сгради - II проект. АРХ IV курс. 2020 г. Устройствен план ПЗ Горубляне. Винарска изба
Изготвили: П. Николова, В. Димитрова, Т. Маданска (Устройствен план); П. Николова (Винарска изба). Р-л: арх. Игор Христов

Промишлени сгради - II проект (втора част). АРХ IV курс. 2020 г. Винарска изба
Изготвил: Теодора Маданска. Р-л: арх. Игор Христов

Промишлени сгради - II проект. АРХ IV курс. 2020 г. Устройствен план ПЗ Горубляне. Логистичен център
Изготвили: Вл. Димитров, В. Петров, М. Кунчева (Устройствен план); Вл. Димитров (Логистичен център). Р-л: арх. Игор Христов

Други