Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Индустриални сгради - работен проект

Индустриални сгради - работен проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Индустриални сгради
Водещ преподавател доц. д-р арх. Виолета Комитова
Допълнителен език английски

По предварително изработен от студента в идейна фаза проект се изготвя работен проект при отчитане на следното: проектът да обхваща цяла малка сграда или обособена част от сграда; спазват се всички изисквания за работен проект и действащи нормативи; Представят се обяснителна записка, всички необходими планове и разрези, спецификации.

Книги


Курсови задачи и задания

Промишлени сгради - II проект. АРХ IV курс. 2020 г. Устройствен план ПЗ Горубляне. Винарска изба
Изготвили: П. Николова, В. Димитрова, Т. Маданска (Устройствен план); П. Николова (Винарска изба). Р-л: арх. Игор Христов

Промишлени сгради - II проект (втора част). АРХ IV курс. 2020 г. Винарска изба
Изготвил: Теодора Маданска. Р-л: арх. Игор Христов

Промишлени сгради - II проект. АРХ IV курс. 2020 г. Устройствен план ПЗ Горубляне. Логистичен център
Изготвили: Вл. Димитров, В. Петров, М. Кунчева (Устройствен план); Вл. Димитров (Логистичен център). Р-л: арх. Игор Христов


Други


Информация