Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Индустриални сгради - специализиран курс

Индустриални сгради - специализиран курс
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Индустриални сгради
Водещ преподавател проф. д-р арх. Екатерина Сентова
Допълнителен език английски, френски

Специализираният курс обхваща модулите: актуални проблеми в планирането и устройството на промишлените територии; съвременни типове производствени предприятия и комплекси; проблеми на работната среда, на екологията и енергийната ефективност на промишлените сгради и територии. В резултат студентите получават актуални познания в специфичната област на производствените територии и промишлените сгради и комплекси.

Книги


Курсови задачи и задания

Промишлени сгради - II проект. АРХ IV курс. 2020 г. Устройствен план ПЗ Горубляне. Винарска изба
Изготвили: П. Николова, В. Димитрова, Т. Маданска (Устройствен план); П. Николова (Винарска изба). Р-л: арх. Игор Христов

Промишлени сгради - II проект (втора част). АРХ IV курс. 2020 г. Винарска изба
Изготвил: Теодора Маданска. Р-л: арх. Игор Христов

Промишлени сгради - II проект. АРХ IV курс. 2020 г. Устройствен план ПЗ Горубляне. Логистичен център
Изготвили: Вл. Димитров, В. Петров, М. Кунчева (Устройствен план); Вл. Димитров (Логистичен център). Р-л: арх. Игор Христов

Други