Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Индустриални сгради

Индустриални сгради
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Индустриални сгради
Водещ преподавател проф. д-р арх. Асен Писарски
Допълнителен език немски

Основни изисквания при проектирането на промишлени сгради и територии; Кратка история на промишлената архитектура; Промишлени територии - избор на район, взаимовръзка на промишлеността и селището, планиране и застрояване на промишлени зони и предприятия (основни принципи, транспорт, техническа и социална инфраструктура); Индустриални сгради и съоръжения - основни типове (производствени, спомагателни, обслужващи) - характеристика, функция, конструкция, архитектурен образ; Екологични проблеми при промишлените територии и предприятия; Работна среда в промишлеността - основни фактори, организация и структура, елементи на интериора, осветление, оцветяване.

Книги


Курсови задачи и задания


Промишлени сгради - II проект. АРХ IV курс. 2020 г. Устройствен план ПЗ Горубляне. Винарска изба
Изготвили: П. Николова, В. Димитрова, Т. Маданска (Устройствен план); П. Николова (Винарска изба). Р-л: арх. Игор Христов

Промишлени сгради - II проект (втора част). АРХ IV курс. 2020 г. Винарска изба
Изготвил: Теодора Маданска. Р-л: арх. Игор Христов

Промишлени сгради - II проект. АРХ IV курс. 2020 г. Устройствен план ПЗ Горубляне. Логистичен център
Изготвили: Вл. Димитров, В. Петров, М. Кунчева (Устройствен план); Вл. Димитров (Логистичен център). Р-л: арх. Игор Христов

Други


Информация