Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Индустриални сгради - II проект

Индустриални сгради - II проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Индустриални сгради
Водещ преподавател доц. д-р арх. Виолета Комитова
Допълнителен език английски

Вторият проект се състои от два модула: "Устройство на промишлена територия като част от селищния организъм" и "Идеен проект за промишлено предприятие със зададена производствена програма и парцел от разработената територия". Обучението обхваща предварителни проучвания за инфраструктурата, екологичните проблеми, работния ресурс и други параметри на производствената зона в определено населено място, както и етапите, нормите и похватите на проектирането на определен вид и тип предприятие в тази среда.

Книги


Учебни материали

BIIIM
xxx

Курсови задачи и заданияЕскизен устройствен план - Промишлена зона "Орион", Промишлени сгради, IV курс, Част I
Мариана Боюкова (9659), Ива Кънчева (9662), Наталия Алексова (9744)
Промишлени сгради - II проект. АРХ IV курс. 2020 г. Устройствен план ПЗ Горубляне. Винарска изба
Изготвили: П. Николова, В. Димитрова, Т. Маданска (Устройствен план); П. Николова (Винарска изба). Р-л: арх. Игор Христов

Промишлени сгради - II проект (втора част). АРХ IV курс. 2020 г. Винарска изба
Изготвил: Теодора Маданска. Р-л: арх. Игор Христов

Промишлени сгради - II проект. АРХ IV курс. 2020 г. Устройствен план ПЗ Горубляне. Логистичен център
Изготвили: Вл. Димитров, В. Петров, М. Кунчева (Устройствен план); Вл. Димитров (Логистичен център). Р-л: арх. Игор Христов

Други


Проект на Логистичен център, "КОНКУРС АРХИТЕКТУРЫ BRAER"
Ирина Капаклъ (9563), Йоана Станева (9491)