Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Архитектурни норми и похвати при проектиране на сгради и населени места

Архитектурни норми и похвати при проектиране на сгради и населени места

Разглежда нормите и похватите в архитектурната практика. Изясняват се Законът за устройство на територията, Наредба № 7. Изучават се връзките на различните функционални зони при планиране на пространството със строително-конструктивните схеми, системи и детайли. Разглеждат се средствата на архитектурната композиция. Успешното завършване на курса осигурява на студентите познания по архитектура за съвместна работа в екип.

Учебни материали

BIIIM
xxx

Други