Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

История на изкуството

История на изкуството
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Рисуване и моделиране
Водещ преподавател доц. Милена Блажиева

Лекционният курс въвежда студентите в спецификата на изобразителните изкуства и в хилядолетното им развитие. В хронологичен ред се проследяват - живопис, скулптура, графика, приложни изкуства и основните исторически процеси. Дисциплината цели изграждането на основен "визуален фонд" от образи, характерни творби и изтъкнати автори. Тя има за задача да развие пространственото виждане, да подпомогне зрителната култура и да постави основите на естетически вкус в студентите.