Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Моделиране - II част

Моделиране - II част
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Рисуване и моделиране
Водещ преподавател доц. Владимир Игнатов

 Морфология в природата

 

Втори модул на дисциплината Моделиране запознава студентите по архитектура с методология за извличане на принципи на пространствена организация на формата в обекти от природата. Застъпената проблематика е в основата на творческите концепции на редица световни архитектурни и художествени практики, както и в съвременните тенденции на тяхното развитие. Нейната същност допринася за развитието на художествения аспект в процеса на обучение на студентите по архитектура. 

Задачите, залегнали в модула, се състоят в анализ на природни обекти. Изследват се различен тип пространствени организации.

 

Основната цел е усвояване на знания и развитие на умения за създаване на топологични модели на пространствени организации на базата на морфологичен анализ върху съществуващи природни форми.

Книги