Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Моделиране - III част

Моделиране - III част
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Рисуване и моделиране
Водещ преподавател доц. д-р Орлин Иванов

 

Пространствени трансформации

Основният фокус в трети модул е съсредоточен върху намеси в пространствени условия, съобразени със спецификата на структурните им характеристики. Студентите се запознават с проблема за обвързаността между вече изграден пространствен резултат и необходимостта от неговата трансформация при въвеждане на допълнителни условия (поставяне в определен контекст). В програмата е застъпен и въпросът за отношението между позицията на пространствения резултат и въздействието му при неговото визуално възприятие. 

Задачите в модула засягат два основни проблема:

  •     дефиниране на елементи и създаване на пространствени организации на база на съществуващи дадености.
  •     необходимостта от трансформации при въвеждане на допълнителни условия.

 

Целта, залегнала в програмата на трети модул, е студентите по архитектура да придобият знания и умения за творческа намеса във вече съществуващи пространствени системи, отчитайки техните структурни характеристики.

Книги