Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Моделиране - IV част

Моделиране - IV част
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Рисуване и моделиране
Водещ преподавател доц. д-р Орлин Иванов

 Контекстът и неговия прочит в процеса на формообразуване.

 

Модулът запознава студентите по архитектура с методологии, свързани с процеса на творческо проектиране при даденост, отличаваща се със сложна специфика, следствие от отсъствието на ясен ред и отношения между съставляващите я елементи. Също така допринася и за изграждането на креативност и усет към порядък при прочита съдържанието на предоставените условия. 

                Задачите се състоят в създаване на пространствени резултати чрез анализ, групиране и обвързване на елементи от определено графично множество на база техните морфологични свойства и тенденции към подредба.

Целта в четвърти модул е чрез практически упражения студентите да придобият знания и умения за провеждане на творчески процес за създаване на органично цяло, използвайки съдържанието на сложна и многокомпонентна среда.

Книги