Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Рисуване - II част

Рисуване - II част
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Рисуване и моделиране
Водещ преподавател доц. д-р Илко Николчев

Упражненията от II семестър на І курс съдържат разнообразни по характер постановки за живописна интерпретация с техниката на акварела. Всички упражнения са придружени от творчески събеседвания, корекции и импровизирани конферанси.

• Първите постановки имат за цел въведение в живописната проблематика и в технико-технологичните осбености на акварелната техника. Задачите са: избор на качествени материали; употреба на „чиста”, класическа акварелна техника (без бяла темпера и гвашови бои); експерименти с технически похвати. Насърчават се не „етюдните”, а по-свободните и „творчески” интерпретации, наслагването на прозрачни цветови петна и постигане на „сложен” тон. Акцентът е върху цвета, но се приветства и умелото формоизграждане. Упражненията се придружават от предварителна беседа, посветена на технологията на тази техника.

• Следва цикъл от постановки, аранжирани от преподавателите с цел постепенно изграждане на добра живописна култура и грамотност на студентите при боравене с техниката на акварела. Предметите и цветовите гами се подбират нарочно, с оглед поетапното усвояване на различни видове гами и стилистики при акварелната живопис. Задачата е не етюд с акварел, а постигане на „картинност”, доближаване до художествено произведение. Насърчават се формирането на личен почерк, експериментите, творческият риск.

• Заключителните постановки преследват две цели: от една страна – зряло приложение на изграден личен почерк, от друга – допълване на акварелната техника с подходящи други материали – акварелни моливи, пастели, бяла (и др. цветове) темпера, перо и туш, други материали с изразителна графична следа. Втората цел съответства на генералната философия на художественото обучение в първи курс – изваждане на студента от „зоната на комфорт”, защото само така се създават творчески личности. Задачите съответстват на целите – употреба на възможно най-качествени материали (например по-тежка, фактурна, скъпа хартия), умело прилагане на смесена техника. Цикълът упражнения завършва с годишен конферанс, който има важна роля при формиране на годишната оценка.

Като допълнение – студентите вземат (насърчават се да вземат) дейно участие в анализите на своите и тези на колегите си учебно-творчески произведения – по време на беседи, корекции и конферанси. Така се учат да изразяват професионално размислите си върху изкуството, да анализират, да обогатяват лексиката си със специфични понятия.