Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Рисуване - III част

Рисуване - III част

Придобиване на рисувателни умения в контекста на конструктивната рисунка. Изграждане на правилен метод при визуалния прочит на натурата. Запознава студентите с анатомичните, пропорционални и обемно-пластични особенности на човешката глава. Въвежда понятия като: характер и типаж чрез реализиране на специфични упражнения в територията на конструктивната рисунка.

В модула се реализират три упражнения на тема "човешка глава": рисуване на гипсова отливка на череп и две постановки "глава натура".

Упражненията включват: подробна теоретична уводна част, засягаща пластичната и анатомична характеристика на човешката глава, както и практическа рисувателна част с различни материали. Конферанс и обсъждане на резултате.