Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Рисуване - IV част

Рисуване - IV част

Придобиване на рисувателни умения в контекста на конструктивната рисунка. Изграждане на правилен метод при визуалния прочит на натурата. Запознава студентите с анатомичните, пропорционални и обемно-пластични особености на човешката фигура. Въвежда понятия като: характер и типаж чрез реализиране на специфични упражнения в територията на конструктивната рисунка. Разглеждане на човешката фигура като пространствена структура и мащаб в архитектурата.

През семестъра са реализират три упражнения на тема "голо тяло по натура". Упражненията включват: "права фигура", "седнала фигура" и "легнала фигура". Теоретична част свързана с пластичната анатомия и характеристиката на човешкото тяло. Практическа рисувателна част - конструктивни рисунки в изброените положения на фигурата. Използване на различни материали в процеса на работата. Конферанс за всяко едно от упражненията.