Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Обществени сгради - I проект

Обществени сгради - I проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Обществени сгради
Водещ преподавател ас. арх. Сава Кисляков
Допълнителен език френски, английски, немски

Преподават се основите на проектиране на сгради, обосновани функционално, градоустройствено и композиционно чрез малка обществена сграда. След курса студентът познава основните проблеми и може да ги реши в практика на малка, типична обществена сграда.

Курсови задачи и задания

Задание 3 курс - Място за един спорт "Юнак"
доц. д-р арх. Панайот Савов, ас. арх. Ивайло Петков