Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Жилищни сгради

Жилищни сгради
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Жилищни сгради
Водещ преподавател проф. д-р арх. Иван Данов

Целта на курса е да въведе студентите в теорията и съвременните тенденции в изграждането на жилищните сгради като ги постави в контекста на заобикалящата ги урбанизирана среда. Основният акцент е поставен върху необходимостта от формиране на екологична и хуманна жилищна среда със своя специфика и идентичност. Обучението е съпроводено с разработване на две курсови работи, които представляват илюстриран критичен анализ на публикувани проекти на жилищни сгради и комплекси он нашата или чуждата практика.

Книги


КЪМПИНГИ
доц.д-р арх.Евгения Димова-Александрова
Информация

Residential Buildings Courses
Erasmus+: Residential Buildings Courses