Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Жилищни сгради - I проект

Жилищни сгради - I проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Жилищни сгради
Водещ преподавател гл.ас. д-р арх. Снежина Георгиева
Допълнителен език английски, френски

Основна цел на първия проект е придобиване на практически умения за проектиране на еднофамилни жилищни сгради, самостоятелни или в група в крайградска среда с ниска интензивност на застрояване. Студентите придобиват умения за работа с нормативни документи, за отчитане въздействието на околната среда, за формиране на възгледи за качество на жилищната среда в съвременния свят, за прилагане на съвременни материали и технологии.

Книги