Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Жилищни сгради - II преддипломен проект

Жилищни сгради - II преддипломен проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Жилищни сгради
Водещ преподавател доц. д-р арх. Евгения Димова - Александрова
Допълнителен език английски, френски, немски, руски

Детайлно проучване на различни форми за временно обитаване и отдих: студентски общежития, домове за възрастни хора, хотели, ваканционни селища, и др. като израз на демографските промени и нарастващата мобилност на населението в съвременния свят. Придобиват се специализирани познания и умения по отношение на нормативните, функционалните, пространствените, строително-техническите и естетическите изисквания и тенденции, характерни за всеки тип.

Книги