Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Жилищни сгради - II проект

Жилищни сгради - II проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Жилищни сгради
Водещ преподавател доц. д-р арх. Никола Миронски
Допълнителен език английски, френски, немски, руски

Проектът има за цел разработването на многофамилни жилищни сгради в урбанизирана среда с висока степен на плътност и интензивност на застрояване. Вниманието е насочено към изпълнение на различни социални поръчки и стандарти на обитаване. Студентите усъвършенстват уменията си за работа с нормативни документи, научават се да отчитат спецификата на заобикалящата урбанизирана среда и да прилагат съвременни концепции в областта на жилищното проектиране.

Книги

КЪМПИНГИ
доц.д-р арх.Евгения Димова-Александрова