Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Жилищни сгради - специализиран курс

Жилищни сгради - специализиран курс
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Жилищни сгради
Водещ преподавател доц. д-р арх. Милена Нанова
Допълнителен език английски, френски, немски, руски

Специализираният курс има за цел по-детайлно запознаване с най-актуалните проблеми в изграждането на жилищната среда. В курса участват различни преподаватели от катедрата и гости. Той обхваща три модула. Първият модул запознава студентите с проблемите и тенденциите в изграждането на сгради и комплекси за временно обитаване (хотели, ваканционни селища, общежития, домове за възрастни хора и др. ) Вторият модул разглежда актуалния проблем за обновяване на жилищната среда, за саниране на жилищните сгради, за жилищната политика и възможностите за участие на гражданското общество в този процес. Третият модул има за цел постигане на идентичност на жилищната среда чрез семиотичен анализ на литературни източници, разкриващи националните традиции, бит и култура.

Книги