Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Основи на архитектурното проектиране - I проект

Основи на архитектурното проектиране - I проект

Изпълняват се две групи курсови задачи. Първата има за цел да развие чувството за композиция в студентите. Чрез серия от абстрактни композиции се изучават свойствата на освободени от функция и конструкция форми. Възможностите за формообразуване се изследват последователно в двумерното и тримерното пространство. Втората група курсови задачи дава възможност да се овладеят различни графични техники, подходящи за представяне в ортогонална проекция. Упражняват се начините за изобразяване на елементи от околната среда и обзавеждането в архитектурния чертеж. Студентите селектират и композират шрифтове.

Учебни материали