Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Основи на архитектурното проектиране - II проект

Основи на архитектурното проектиране - II проект

Чрез две курсови задачи се затвърждават уменията при изпълнението на архитектурния чертеж и се правят първи стъпки по посока на самостоятелното проектиране. 1. Изчертаване на план, разрез и фасади на предварително зададен архитектурен обект. 2. Проект на малка жилищна или обществена сграда. Наред с естетическите проблеми студентите решават и елементарни функционални и конструктивни задачи.

Учебни материали