Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Учебна практика по основи на архитектурното проектиране

Учебна практика по основи на архитектурното проектиране

Има за цел да запознае студентите с реални архитектурни обекти, чието ситуационно, функционално, конструктивно и естетическо решение се анализира съвместно с преподавателя. В края на практиката всеки студент представя в писмен вид самостоятелно изготвен анализ на избрана от него сграда.