Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Екология в териториално - селищното устройство и архитектурата

Екология в териториално - селищното устройство и архитектурата
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател проф. д-р арх. Младен Панчев

Екология, опазване и възпроизводство на околната среда. Природни екологични фактори и явления. Антропогенни екологични фактори и предпоставки. Основни екологични проблеми. Екологични изисквания. Правно-управленчески условия при опазване на околната среда.