Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Паркова и ландшафтна архитектура

Паркова и ландшафтна архитектура
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Георги Бояров
Допълнителен език английски

Лекционният курс е разработен в три части: 1. Историята на парковете и градините се изучава на фона на културната история на човечеството от древността до ХХ век. Проследяват се промените в ландшафта, влиянието на философията, религията, градоустройството и изкуството върху отношението към природата и върху парковото изкуство. 2. Основни принципи на композицията в парковата архитектура и участието на различните елементи - релеф, вода, растителност, структурни елементи, алейна мрежа, архитектурни и декоративни обекти и съоръжения. Чрез анализ на съвременни реализации се дават основните познания за разработване на разнообразни паркоустройствени задачи. 3. Основни познания за ландшафта и ландшафтното планиране.