Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Паркова и ландшафтна архитектура - проект

Паркова и ландшафтна архитектура - проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Георги Бояров
Допълнителен език английски

Разработва се курсов проект - градски и извънградски паркове, специализирани паркове, вътрешно квартални пространства и зони за отдих. По време на упражненията и обсъжданията се обхващат разнообразни проблеми относно парковата композиция, структурирането и зонирането на парковата територия, включването на основните ландшафтни елементи (релеф, вода, растителност), обемно-пространственото изграждане на парка, подбора и композицията на растителността. Проектът се изработва в техника по избор - черно-бяла графика, оцветен съгласно нормативните изисквания, и се представя в определен от плановото задание обем.

Учебни материали


Курсови задачи и заданияПравила за заверка