Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Регионална архитектура и планиране - специализиран курс

Регионална архитектура и планиране - специализиран курс
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. арх. Веселин Дончев

В курса се разглеждат проблемите на методологията и методиката на урбанистичния анализ и синтез в четири части: 1. Природно-антропогенни аспекти - времето, пространството, архитектурата и обществото се разглеждат като специфични урбанистични категории; 2. Нормативно-функционални аспекти - идеологията, екологията, социологията и политиката се разглеждат като специфични урбанистични дисциплини; 3. Интелектуално-научни аспекти - проследява се развитието и взаимодействието на урбанистичните теории, концепции, методологии и практики; 4. Социо-културни аспекти - урбанистичната култура и архитектура се разглеждат като резултат от революционни и еволюционни промени в социо-културната парадигма.