Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Управление в градоустройството и архитектурата

Управление в градоустройството и архитектурата
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател гл.ас. д-р арх. Димитър Калоянов
Допълнителен език английски

Населените места като системи - обект на управление. Управление на градоустройствените системи. Основни управленски функции и управленски решения. Технология на вземане на управленски решения. Законова и нормативна уредба на архитектурната и на градоустройствената дейност.