Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Политика за опазване на околната среда и устойчиво развитие

Политика за опазване на околната среда и устойчиво развитие
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Елена Димитрова
Допълнителен език английски

Целта на курса е да представи динамичното развитие на проблематиката на околната среда и устойчивото развитие в съвременния свят, както и нейното влияние върху теорията и практиката на пространственото планиране. В очертаната рамка на културно-историческия европейски контекст критично се анализира политиката на ЕС за опазване на околната среда и устойчиво развитие и се проследяват особеностите на приложението й в конкретните български условия. Очакваните образователни резултати включват придобиване на познания за принципите, залегнали в основата на идеята за устойчиво развитие, изграждане на умения за формулиране и критическо оценяване на стратегии за опазване на околната среда и устойчиво развитие в конкретни пространствени, социални и културни условия.