Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Урбанизъм - I преддипломен проект

Урбанизъм - I преддипломен проект
Специалност Архитектура
Факултет Архитектурен факултет
Катедра Градоустройство
Водещ преподавател доц. д-р арх. Ясен Кьосев

Проектът формира способност за прилагане на теоритични познания в различни нива на практическа разработка, обхващащи природно-урбанистични ареали, както и градовете в тях с техните структурно-функционални проявления. Разработката е свързана със следващия (втори) преддипломен проект.