Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Интериор - II преддипломен проект

Интериор - II преддипломен проект

Разработки, свързани с проблемите на реконструкцията на съществуващи интериорни пространства и евентуална промяна на функциите им. Избират се типични за съвременната практика примери. Решението следва да се съобрази с наличната конструкция и да отрази инсталационните проблеми. Създава се нов архитектурен образ на интериорното пространство чрез оформяне на вътрешните обеми и тяхното обзавеждане.

Учебни материали

Интериор Ръководство за проектиране
проф. д-р арх. Огнян Грозев и проф. д-р арх. Калин Тихолов