Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Дизайн за архитектурата - проект

Дизайн за архитектурата - проект

Цели създаването на минимални основни познания и умения по проектиране и конструиране на единични мебели и програми от мебели при заострено внимание към взаимовръзките между функция, конструкция и форма и изискванията на масовото промишлено производство. Съзнателно се търсят анонимност, универсалност и комбинаторност на изделията на програмите.

Учебни материали


Курсови задачи и заданияПравила за заверка