Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Интериор

Интериор

Засягат се основните понятия в интериора в теми като: Архитектура и стилово единство на мебелите. Интериорът и мебелите в исторически аспект - от античния свят до началото на ХХ век. Видове мебели, прилагани в жилищния и обществения интериор - мебели за сядане, съхранение, лежане, маси и многофункционални мебели. Емоционално въздействие на вътрешните пространства и многокомпонентност на архитектурния образ.