Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство / Дисциплини /

Строителна динамика

Строителна динамика

Студентите получават знания по: моделиране на конструкциите от динамична гледна точка като системи с една, с краен и с безкраен брой степени на свобода; собствени честоти и форми; моделиране и произход на някои динамични товари; методи за изследване на поведението на конструкциите при хармонични въздействия, произволни динамични и по-специално сеизмични въздействия; елементарни методи за виброзащита; метод на крайните елементи в динамични задачи, моделирани с концентрирани и разпределени маси.

Публикации


Книги

Изчисляване на конструкции на сеизмични въздействия - Линеен спектрален анализ
проф. д-р инж. Здравко Бонев, доц. д-р инж. Александър Таушанов

Учебни материали

Правила за заверка


Други