Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство / Дисциплини /

Строителна динамика

Строителна динамика

 This course is currently unavailable.
Този курс в момента е част от курса по "Теория на еластичността, динамика и устойчивост"
This course is currently part of the "Theory of Elasticity, Dynamics and Stability" course.

This course is currently unavailable.
Този курс в момента е част от курса по "Теория на еластичността, динамика и устойчивост"
This course is currently part of the "Theory of Elasticity, Dynamics and Stability" course.

Публикации


Книги

Изчисляване на конструкции на сеизмични въздействия - Линеен спектрален анализ
проф. д-р инж. Здравко Бонев, доц. д-р инж. Александър Таушанов

Учебни материалиИзпит по СДСА (Динамика)
Александър ТаушановПравила за заверка


Други