Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Дървени и пластмасови конструкции

Дървени и пластмасови конструкции

Изучава се оразмеряването на едноделни елементи от дървесина и пластмаси, съгласно метода по гранични състояния. Включени са механични и лепени съединения, използувани в дървените конструкции. Изясняват се особеностите при оразмеряването на съставени елементи с податливи съединителни средства. В лекциите се дават основните принципи на конструирането на пълностенни и решетъчни дървени конструкции.

Публикации

Chapret_1.pdf
Дисертационна работа - Глава 1 / инж. Вътю Танев

Chapter_2.pdf
Дисертационна работа - Глава 2 / инж. Вътю Танев

Книги


Конспекти


Учебни материали


Тема_1
доц. д-р инж. Д. Бояджиева

КДКК - Столица
Георги Радославов

КДКК - Столица - Детайл
Георги Радославов

КДКК - Главна греда
Георги Радославов

КДКК - Колона
Георги РадославовТема_18
доц. д-р инж. Д. Бояджиева

Други

Пример - съставена греда
д-р инж. Д. Бояджиева

Снимки
д-р инж. Д. Бояджиева

Снимки
д-р инж. Д. Бояджиева

Снимки
д-р инж. Д. Бояджиева

Снимки
д-р инж. Д. Бояджиева

Информация

Практика - Дървен покрив
доц. Деляна Бояджиева