Начало / Обучение / Магистър след средно образование / Транспортно строителство / Дисциплини /

Стоманени конструкции

Стоманени конструкции

Курсът дава основни знания за проектиране на елементите и съединенията при стоманените конструкции. Представя се стоманата като конструктивен материал: работна диаграма и фактори, които влияят върху нейното поведение, основни характеристики. Разглежда се проектирането на елементите на стоманените конструкции при различно напрегнато състояние. Особено внимание се обръща на проблемите на устойчивостта - обща и местна - при стоманените пълностенни елементи. Дават се подробни сведения за характера на работа, конструирането и изчисляването на заварени и болтови съединения, за технологични проблеми и за заваръчните напрежения и деформации.

Публикации