Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Стомано - стоманобетонни конструкции

Стомано - стоманобетонни конструкции

В нашата страна няма нормативен документ за проектиране на този съвременен и достатъчно широко разпространен вид конструкции. Ето защо дисциплината е изградена на основата на европейски стандарт pr EN 1994-1-1. 2003 г. и на кодовете за стомана и стоманобетон и обхваща изцяло материала, който той включва. След завършване на курса на обучение студентът придобива умения да проектира комбинирани стомано-стоманобетонни плочи, греди и колони за сгради в крайно и експлоатационно гранични състояния.