Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Производство на метални конструкции

Производство на метални конструкции

Дисциплината обхваща основните въпроси от технологичния процес при производството на металните конструкции. Разгледани са технологичните операции по предварителната подготовка от листовата и профилната стомана, изготвянето на детайлите, сглобяването, заваряването, изпълнение на съединения с болтова връзка, дефекти и контрол на съединенията и антикорозионната защита. Засегнати са главните направления и основни конструктивни мероприятия при проектирането, водещи до технологични за изпълнение метални конструкции.