Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Стоманени конструкции oт тънкостенни формувани профили

Стоманени конструкции oт тънкостенни формувани профили

Дисциплината "Стоманени конструкции от тънкостенни студеноформовани профили" има за цел да запознае студентите с особеностите при изчисляване на конструкции, композирани от студено формовани профили. Като основа са залегнали подходите, заложени в Еврокод 3: части 1.3 и 1.5. Разглеждат се теоретичните основи на методите за проектиране и специфични аспекти на поведението на тънкостенните елементи, в т. ч. следкритичното поведение на стройните им стени, отчитането на дисторсионната загуба на устойчивост и др. Изяснени са носимоспособността на напречните сечения при отчитане на местната и дисторсионната загуба на устойчивост. Разгледани са особеностите при проектиране на елементите, свързани с отчитането на взаимодействието между местна, дисторсионна и обща устойчивост. Изучават се специфичните за конструкциите от студеноформувани профили и профилирани ламарини съединения. Накрая се разглеждат и някои специални приложения, където основно внимание е отделено на проектирането на столици с отчитане на укрепващата функция на покритието и отчитането на диафрагмовото действие на покривните и стенните обшивки.

Книги