Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Пожароустойчивост на стоманени и дървени конструкции

Пожароустойчивост на стоманени и дървени конструкции

След приключването на модула, студентът ще: - Знае за традиционните пасивни методи за защита от пожар на дървени,
- стоманени и комбинирани елементи; - Знае, че могат да се използуват и други методи за достигане на изисквания - показател на пожароустойчивост, включително преоразмеряване на елементите и използуване на спринклерни инсталации; - Разбира методите за изчисляване на защитени и незащитени елементи за висока температура в условията на пожар.