Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Икономика на строителството

Икономика на строителството
Специалност Строителство на сгради и съоръжения
Факултет Строителен факултет
Катедра Организация и икономика на строителството
Водещ преподавател проф. д.ик.н. инж. Цвети Даковски

Разглеждат се основните въпроси на пазарните структури и поведението на фирмите при условията им, както и пазара на факторите на производството. Изяснява се същността на инвестиционните проекти и се дава възможност да се определят техните основни икономически характеристики. Усвояват се основните методи за оценка на тяхната икономическа ефективност, както и за оценка на алтернативни проекти и степента на риска от тяхната реализация. Придобиват се умения по ценообразуването на строителното производство при специфичния начин на неговото осъществяване. Обръща се особено внимание на икономиката на строителната фирма.