Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Архитектура / Дисциплини /

Мениджмънт

Мениджмънт

Обучението по дисциплината "Мениджмънт" има за цел да се формира у студентите относително пълна система от знания за основите на теорията и практиката на управлението. След завършване на обучението, студентите ще знаят как да вземат правилни решения, как да осъществяват ефективни комуникации, как правилно да планират, организират, мотивират и контролират работата на своите подчинени, за да постигат високи резултати.