Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Строителни изолации

Строителни изолации
Специалност Строителство на сгради и съоръжения ,
Факултет Строителен факултет
Катедра Строителни материали и изолации
Водещ преподавател проф. д-р инж. Димитър Назърски
Допълнителен език английски

Изучават се методите за проектиране и изпълнение на строителни изолации.
След завършване на курса по дисциплината студентът придобива умения да проектира и изпълнява строителни хидро, топло, звуко, антикорозионна и противопожарни изолации на сгради и съоръжения.

Учебни материали