Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Транспортно строителство / Дисциплини /

Строителни материали

Строителни материали
Специалност Транспортно строителство
Факултет Строителен факултет
Катедра Строителни материали и изолации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Велин Николов
Допълнителен език английски

Дисциплината е основна общоинженерна дисциплина, даваща на студентите съвременни познания за състава, строежа и свойствата на строителните материали и областите на тяхното приложение. Изучаването на дисциплината дава необходимите знания за: избора на най-подходящи материали за изпълнение на строителството, окачествяване и контрол на влаганите материали, получаване на материали с предварително зададени свойства, разкриване на тенденции за създаване и приложение на високоефективни материали и др. Усвоените знания са пряко свързани със специалните и профилиращи дисциплини.

Конспекти


Учебни материали
Курсови задачи и задания