Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Дълготрайност на строителните материали

Дълготрайност на строителните материали
Специалност Строителство на сгради и съоръжения ,
Факултет Строителен факултет
Катедра Строителни материали и изолации
Водещ преподавател доц. д-р инж. Димитър Назърски
Допълнителен език английски

Изучават се факторите влияещи върху дълготрайността на строителните материали, както и методиките за подобряване на физико-механичните свойства на материалите и повишаване на тяхната експлоатационна надеждност и дълготрайност. След завършване на курса на обучение по дисциплината студентът придобива умения да оценява и прогнозира дълготрайността на строителните материали на конструкциите на сгради и съоръжения в зависимост от действието на експлоатационни и климатични фактори.