Начало / Обучение / Бакалавърски и магистърски програми / Строителство на сгради и съоръжения / Дисциплини /

Учебна практика по строителни машини

Учебна практика по строителни машини

Практиката се провежда на строителни полигони и обекти, като студентите се запознават с основните земнокопни и пътно-строителни машини в процес на работа. Студентите имат възможност по желание да участват при управление и работа на машините. Те изработват натурни схеми на работните съоръжения на машините и определят тяхната експлоатационна производителност. Практиката завършва със защита на получените знания.